О нама


Први пут се Историјски архив помиње и то као Архивско средиште од 1948. до 1951. године Наредбом о привременом осигурању архива, Министарства просвете НР Србије; Архивски центар Прокупље – Одлуком о оснивању Историјског архива среза Ниш из 1960. године, 1967. мења назив у Архивско оделење; од 1989. до 2006. године Архивско оделење у СО Прокупље са пословима повереним за пет општина топличког округа Прокупље, Куршумлија, Блаце, Житорађа и Мерошина[* Општина Мерошина 1992 године излази из Топличког округа и припаја се Граду Нишу]*.)

Архив обавља делатност заштите културних добара у склопу архивске мреже Србије.

Историјски архив „Топлице“ Прокупље у формално правном облику какав је данас, основан је 2006. године Одлуком Скупштине општине Прокупље бр. 06 – 14 / 06 – 02 од 07. 04. 2006; Архив је део архивске мреже Србије, а територијална надлежност архива су општине Прокупље, Куршумлија, Блаце и Житорађа.

До 2006. године Архив у Прокупљу је користио укупни простор од око 120 м2. Од тога су биле канцеларије у приземљу зграде у површини око 30 м2 и два ,,депоа“ у сутерену, односно подруму у површини око 90 м2. Крајем септембра 2006. године Архив је пресељен у просторије које се налазе у згради складишта санитетске опреме Републичке дирекције за робне резерве, у дворишту Прокупачке болнице, у улици Пасјачкој број 2. Финансијским средствима које је уложило Министарство културе РС део зграде складишта адаптиран је у канцеларије (80м2), које су опремљене новим канцеларијским намештајем и компјутерском опремом са пратећим уређајима. Током 2007. и 2008. године, такође, захваљујући Министарству културе депои за чување архивске грађе су опремљени прописаном опремом – металним полицама. Архивска грађа из влажних сутуренских депоа пресељена је у нове просторије у којима је предходно извршена дезинфекција од стране овлашћеног завода, извршено је темељно физичко чишћење просторија.

Архив је пресељен на основу Уговора између Општине Прокупље и Републичке дирекције за робне резерве 2005. године за период од 01.10.2005. до 01.10.2010. године.

Током 2011 године Арив добија зграду у којој се сада налази на трајно коришћење од Министарства културе а одлуком владе Србије.

Историјски архив „Топлице“ Прокупље обавља послове у оквиру служби и то:

  • Служба заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива;
  • Служба депоа;
  • Служба сређивања и обраде архивске грађе и збирки;
  • Служба за опште послове.

Први повереник за заштиту архивске грађе на територији бившег Топличког округа био је Илија Радуловић, професор историје у прокупачкој гимназији.

У његовом досијеу стоји да је рођен 23. септембра 1903. године у Подгорици, народности српске (југословенске), вере православне; службовао је као професор у Вишој мешовитој реалној гимназији у Подгорици, Мушкој реалној гимназији у Крагујевцу, Осмој мушкој реалној гимназији у Београду и Вишој реалној гимназији у Прокупљу. О његовом раду на заштити архивске грађе од даљег пропадања свих бивших државних и самоуправних установа, друштава, удружења и других правних лица нема сачуваних података осим неколико новинских чланака.

Управник Владимир Стојановић, наставник историје и правник

Picture1

Рођен 24. октобра 1932. године у Прекадину код Прокупља. Основну школу похађао је у родном селу, затим гимназију у Прокупљу. Уписао Правни факултет у Београду али због недостатка новца одлази у Ниш где завршава историју на Педагошком факултету, касније се враћа и завршава права 1970. године.
Радио је као професор историје у Блацу, Малој Плани и Прокупљу, био је заменик директора и директор школе Никодије Стојановић – Татко, секретар општинског и међуопштинског комитета, директор комуналног предузећа из Прокупља и генерални директор трговинског предузећа „Тргопромет“ Прокупље до августа 1990.године када је отишао у пензију. Дугогодишњи председник комисије за именовања општине Прокупље, као и истакнути спортски радник, тренер и председник ФК Топличанин, председник гимнастичког и рукометног клуба.

На место управника Архивског оделења дошао је 1962. године, за време његовог мандата Архивско оделење је добило просторије у згради некадашњег Начелства, почело је преузимање архивске грађе.

Зорица Стојановић, професор историје

Рођена 09. маја 1950. године у селу Грашевци, општина Брус, после основне школе коју је завршила у родном селу завршила је Гимназију у Брусу (1969) затим Филозофски факултет у Приштини (1973).

Picture2

Од 1973. године ради као архивист у Општинском архиву у Приштини, а од 1975.године је шеф Службе за сређивање и обраду архивске грађе; 1981.године прелази у Историјски архив у Нишу где обавља послове у Служби депоа. Од 1984.године налази се на месту архивиста за сређивање и обраду архивске грађе у Архивском оделењу у Прокупљу, а од 1996.године Управник Историјског архива „Топлица“ Прокупље који је пословао у склопу СО Прокупље, затим од априла 2006.године до маја 2007.године в.д. директора Историјског архива „Топлица“ Прокупље.

Објавила је стручне и научне радове као сто су: Сређивање и обрада архивске грађе органа управе после ратне изградње, Годишњак архива Косова 6-7, Приштина 1974, стр.212-226; Организациони рад Месног комитета КПС у Прокупљу од 1941. до 1948.године, ТОК, Прокупље 1985/86. стр.113-117; Каталог и изложбу „Куршумлија кроз архивску грађу Архива Србије и Архива Прокупља“, Пролом бања, октобра 1995.године; каталог и изложбу „Куршумлијска бања у документима Архива Србије и Архива Прокупља“ Куршумлијска бања, октобар 1996.године; Историјско-политичке прилике емиграције у Топлици за време турске владавине, Научни скуп Куршумлија кроз векове, Пролом бања 12-14.октобар 1995.године; Прилог енциклопедији српске историјографије, Историјски архив „Топлице“ Прокупље; Листе за категоризацију грађе од изузетног и великог значаја у Историјском архиву „Топлице“ Прокупље 1997.године; Занатство Топлице 1870-1950.година, Божидар Ђевори, Зорица Стојановић, Прокупље 2004.године.

Драган Р. Лекић, виши архивиста

dragan lekić

Рођен 1976. године у Прокупљу. Завршио Гимназију и дипломирао на Филозофском факултету добивши звање Професор историје. Запослен у Архиву од 2003. године, 2004. постао архивиста, а звање виши архивист стекао 2015. године. Функцију директора Архива обављао од 2007. до 2013. године. Аутор је десетак научних дела и изложби архивске грађе везане за локалну историју.

Милан Стојановић, дипломирани правник

milan

 

Рођен је 29. Априла 1980. Године у Прокупљу после завршене основне школе завршио је Гимназију у Прокупљу а затим дипломирао на Правном факултету .У историјском архиву „Топлице“ Прокупље запослен је од 2008 год. и то као Архивиста на пословима заштите архивске грађе ван архива. Од јула 2013 до јула 2014 год. је обављао послове в.д. директора Архива а од јула 2014 год. изабран је за директора Архива.

© Copyright arhivtoplice.org.rs - Designed by KVS SYSTEM