Опремање депоа покретним архивским полицама

Уз помоћ средстава која су добијена од Министарства културе и информисања на Конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката  из области откривањa, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања АРХИВСКОМ ГРАЂОМ у 2020. Години и  Града Прокупља,Историјски архив „Топлице“Прокупље је набавио Покретне архивске полице за опремање једног депоа. Вредност пројекта је 3.600.000 динара са ПДВ. Опремањем депоа оваквим покретним архивским полицама у значајној мери ће се повећати смештајни капацитети,при чему ће се сада у овако опремљеним депоима сместити око 550 дужних метара архивске грађе а до сада је у истом депоу који је био опремљен класичним металним полицама могло да се смести око 330 дужних метара архивске грађе.

 

© Copyright arhivtoplice.org.rs - Designed by KVS SYSTEM